Catalog PDF

Przegląd produktów

Wybierz z menu po prawej

FK 2: Warstwowe pier??cienie t??okowe
do t??oków silników spalinowych, kompresorów, oprzyrz�?dowania pneumatycznego i hydraulicznego, amortyzatorów itp.
FK 4: Pojedyncze warstwowe pier??cienie uszczelniaj?ce
Jednozwojowe pier??cienie warstwowe do uszczelniania smarowanych olejem ??o??ysk wa??eczkowych i ??lizgowych.
FK 3: Pojedyncze i/lub podwójne warstwowe pier??cienie uszczelniaj?ce
FK 5: Pojedyncze i/lub podwójne warstwowe pier??cienie uszczelniaj�?ce stosowane s�? do uszczelniania kompensatorów rur wydechowych silników spalinowych, turbospr�???arek i turbin.
Pier??cienie „FK5” stosowane s�? równie?? do uszczelniania zespo??ów ??o??ysk urz�?dze?? do ci�?g??ego odlewania.
FK 6: Podwójne warstwowe pier??cienie uszczelniaj?ce
Dwuzwojowe pier??cienie warstwowe do uszczelniania smarowanych olejem ??o??ysk wa??eczkowych i ??lizgowych w zastosowaniach specjalnych i wysokoobrotowych
FK 7: Warstwowe pier??cienie ustalaj?ce
Pojedyncze i/lub podwójne warstwowe pier??cienie ustalaj�?ce.
Podwójne warstwowe pier??cienie ustalaj�?ce DMS z ustalaczem przeciwdzia??aj�?cym sile od??rodkowej do wa??ków wysokoobrotowych.
FK 8: Uszczelniaj?cy pier??cie?? no??ny z tworzywa sztucznego
Wykonane z tworzywa sztucznego pier??cienie no??ne z warstwowymi pier??cieniami uszczelniaj�?cymi stosowane do uszczelniania smarowanych olejem osi i ??o??ysk maszynowych oraz ta??m transportowych.


Fey wave spring

FK9

This post is also available in: niemiecki angielski rosyjski