Podwójny warstwowe pierścienie zabezpieczający

FK7 DSB

FK7 DSW

FK7 DMS