FK7 – DMS

FK 7 DMS Podwójne warstwowe pierścienie ustalające do wałków (z ochroną przeciw sile odśrodkowej)

Zastosowanie podwójnych pierścieni ustalających do wałków z ochroną przeciw sile odśrodkowej „FK7 DMS”
Podwójne warstwowe pierścienie ustalające „FK7 DMS” z ochroną przeciw sile odśrodkowej stosuje się przy prędkościach obrotowych, które nie mogą zostać osiągnięte przez pierścienie ustalające „FK7 DSW”.

Zakres średnic dla pierścieni DMS:
Ø 45 mm do Ø 310 mm.

Naprężenie osiowe 3):
Należy przeprowadzić próbą ścinania w warunkach pracy, aby określić zdolność pierścieni ustalających do ścinania osiowego. Nie można zagwarantować pewnej pozycji pierścieni ustalających w rowku w przypadku gdy otaczające elementy naciskają w niekontrolowany sposób na pierścienie warstwowe podczas pracy (efekt łączący) lub gdy elementy znacznie wibrują.

Instrukcje montażu:
Patrz strony 38 i 39.

Zamówienia 4):
W zapytaniach i/lub zamówieniach średnica pierścienia musi odpowiadać wymiarom średnicy wałka „D1”.

Testy robocze:
Przed rozpoczęciem produkcji powtarzalnej naszych pierścieni warstwowych, w każdym przypadku muszę zostać przeprowadzone testy montażu oraz działania w warunkach eksploatacyjnych, aby ustaliś czy pierścienie ustalające są w stanie wytrzymał wymagane naprążenia.

Achtung: Bitte beachten Sie die Hinweise auf den Seiten Allgemeines, Konstruktions– und Montagehinweise, Befettung und im technischen Fragebogen.

Als PDF herunterladen