FK7 – ESB

FK 7 ESB Pojedyncze warstwowe pierścienie ustalające do otworów

Zastosowanie pojedynczych pierścieni ustalających do otworów
Na zakres zastosować jednozwojowych pojedynczych warstwowych pierścieni ustalających „FK7 ESB” do otworów składają sić zastosowania, w których elementy muszą być ustalone osiowo, np. układy przenoszące, sprzęt budowlany, maszyny rolnicze, elementy złączne w przemyśle samochodowym i inżynierii mechanicznej, w łożyskach wałeczkowych i ślizgowych, w przemyśle stoczniowym i lotniczym, wyciągach, kołach pasowych itd.

Jednozwojowe warstwowe pierścienie ustalające mogą być wyposażone w opcją montażu/demontażu (patrz rysunek na stronie 27).

Naprężenie osiowe 3):
Należy przeprowadzić próbą ścinania w warunkach pracy, aby określić zdolność pierścieni ustalających do ścinania osiowego. Nie można zagwarantować pewnej pozycji pierścieni ustalających w rowku w przypadku gdy otaczające elementy naciskają w niekontrolowany sposób na pierścienie warstwowe podczas pracy (efekt łączący) lub gdy elementy znacznie wibrują.

Instrukcje montażu:
Patrz strony 38 i 39.

Zamówienia 4):
W zapytaniach i/lub zamówieniach średnica pierścienia musi odpowiadać wymiarom średnicy otworu „D1”.

Testy robocze:
Przed rozpoczęciem produkcji powtarzalnej naszych pierścieni warstwowych, w każdym przypadku muszę zostać przeprowadzone testy montażu oraz działania w warunkach eksploatacyjnych, aby ustaliś czy pierścienie ustalające są w stanie wytrzymał wymagane naprążenia.

Achtung: Bitte beachten Sie die Hinweise auf den Seiten Allgemeines, Konstruktions– und Montagehinweise, Befettung und im technischen Fragebogen.

Als PDF herunterladen